Vedení účetnictví

Zpracování účetnictví zahrnuje následující činnosti, které mohou být i vzájemně zkombinovány:

  • průběžné nebo jednorázové zpracování účetnictví
  • kontrola nebo průběžný dohled nad zpracováním účetnictví
  • vypracování vnitřních účetních směrnic (často opomíjená skutečnost, bývá mnohdy určujícím hlediskem při obhajování relevantnosti daňových nákladů v průběhu probíhajících kontrol správců daně)
  • účetní poradenství (způsob a metodika účtování, kombinace účetního a daňového pohledu na danou problematiku)
  • zpětná rekonstrukce účetnictví
  • v rámci auditu zajistíme ověření účetní závěrky auditorem.