Právní poradenství

Protože oblast pracovního a obchodního práva velmi úzce souvisí s právem daňovým, využíváme přímou účast našeho právního specialisty na řešení daňově-právní problematiky. V rámci této služby poskytujeme:

  • součinnost při zakládaní, přeměnách nebo likvidacích všech typů obchodních společností
  • posuzování obchodních, občanských i pracovněprávních smluv včetně jejich nového vytváření
  • aktivní účast při daňovém řízení (v případech daňových kontrol, vytýkacích řízení, odvolání, žalob a dalších řádných a mimořádných opravných prostředků)
  • poradenství v oblasti pracovního práva a průběžný dohled nad zpracováním mezd.