Mzdy a personalistika

Služby nabízené v tomto oboru jsou často nazývány jako Mzdové účetnictví a tvoří samostatný účetní obor. Ten bývá mnohdy podceňován, avšak vlivem stále se měnící legislativy a přímým dopadem na citlivou oblast odměňování zaměstnanců firem je minimálně stejně významný a důležitý, jako samotné účetnictví finanční (daňové). Proto na tuto oblast klademe velký důraz a nabízíme následující činnosti, zajištěné současně i dohledem našeho právního oddělení.

  • vypracování pracovních smluv
  • komplexní vedení mzdové agendy
  • měsíční výpočty mezd
  • zastupování při kontrolách ze strany správce daně, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.