Daňové poradenství

V rámci výkonu daňového poradenství poskytujeme následující služby:

  • zpracování daňových přiznání a hlášení
  • odklady termínů pro podání daňových přiznání
  • průběžné nebo jednorázové daňové poradenství
  • zastupování v daňovém řízení včetně podávání opravných prostředků
  • optimalizace daňové povinnosti a v případě průběžného vedení účetnictví či daňové evidence i její průběžné řízení.